PIANO STORE
Đăng ngày: 05/08/2019

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website pianostore.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

2. KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM

(a) Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện tính chính xác của thông tin trên Website, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nội dung trên Website. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với nội dung trên Website, hoặc đối với các sản phẩm và giá được mô tả trên đó, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nội dung trên Website có thể không còn chính xác ở thời điểm hiện tại và chúng tôi không cam kết cho việc cập nhật nội dung đó.

(b) Nội dung trên Website được cung cấp "như thực tại" mà không có bất kỳ điều kiện, tính bảo đảm hoặc các điều khoản khác dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa hoá được luật pháp cho phép, chúng tôi cung cấp cho người dùng Website trên cơ sở loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác (bao gồm, không giới hạn, các điều kiện được quy định theo luật chất lượng thương mại, thích hợp với mục đích và sử dụng kỹ năng và tính thận trọng một cách hợp lý) nhưng đối với Điều Khoản Sử Dụng này có thể có hiệu lực liên quan đến Website.

(b) Chúng tôi không đảm bảo Website hoặc nội dung trang phù hợp hoặc được chấp nhận để sử dụng ở mọi quốc gia trên thế giới. Nghiêm cấm truy cập Website từ các lãnh thổ nơi nội dung đó là bất hợp pháp hoặc phi pháp. Việc bạn sử dụng Website có nguy cơ rủi ro của riêng bạn và bạn có trách nhiệm phải tuân thủ luật pháp hiện hành.

3. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

(a) Theo luật định, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà người dùng phải chịu theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không thể biết trước được hậu quả gây ra do vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các tổn thất do hậu quả và / hoặc gián tiếp mà không được dự tính bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất về thu nhập hoặc lợi nhuận, mất danh tiếng, sự tín nhiệm từ khách hàng, mất dữ liệu hoặc mất cơ hội.

(b) Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các tổn thất phát sinh liên quan đến Website theo bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, không đủ khả năng sử dụng hoặc kết quả sử dụng Website, bất kỳ trang web nào được liên kết đến Website của chúng tôi hoặc nội dung trên các trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn sự mất mát hoặc hư hỏng do vi-rút có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác trên tài khoản khi người dùng sử dụng để truy cập, sử dụng hoặc duyệt Website hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ Website hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến Website.

(b) Không có khoản nào thuộc Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

(c) Trong trường hợp người dùng sử dụng tài liệu trên Website dẫn đến nhu cầu cung cấp dịch vụ, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu, người dùng phải tự chịu mọi chi phí đó.

4. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website pianostore. Nếu Bạn tiếp tục truy cập pianostore.vn hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

5. BÌNH LUẬN, ĐẶT CÂU HỎI VÀ PHẢN ÁNH

Chúng tôi tôn trọng tất cả các phản hồi, nhận xét, ý kiến, chú thích, tin nhắn, đề xuất hoặc thông tin liên lạc khác mà người dùng gửi đến chúng tôi có liên quan đến Website và / hoặc sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp đang và sẽ là tài sản độc quyền của chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem xét mọi ý kiến đóng góp theo bất kỳ hình thức nào, bao gồm tạo dựng lại, trình bày và đưa ra các thông tin đó, tất cả đều không có đền bù cho người dùng.

6. LUẬT QUẢN LÝ VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp Việt Nam và không liên quan đến xung đột giữa các quy định pháp luật. Tranh chấp phát sinh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử riêng của tòa án Việt Nam.

7. ĐẶT HÀNG

(a) Nút đặt hàng trên website chúng tôi chỉ có chức năng giữ hàng tại cửa hàng, chúng tôi không cung cấp dịch vụ mua hàng trực tuyến. Tất cả các đơn đặt hàng qua Website đều phải tuân theo Điều Khoản Sử Dụng được cập nhật mới nhất.

(b) Hình ảnh sản phẩm hiển thị trên Website chỉ mang tính chất minh hoạ và chỉ với mục đích tham khảo. Sản phẩm và màu sắc thật sự có thể khác so với hình ảnh. Bạn có trách nhiệm làm rõ với chúng tôi trước khi đặt hàng để xác định chính xác sản phẩm sẽ được cung cấp đến bạn.

(c) Sau khi chúng tôi xác nhận đơn hàng, thời gian giữ hàng là tối đa là 7 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông tin đơn hàng.

8. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng các Dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@pianostore.vn. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: điều khoản sử dụng, dieu khoan su dung, ,...