PIANO STORE

Chân giá nhạc

Giá: 150,000đ

Dùng để sách khi học cũng như biểu diễn, thuận tiện di chuyển, xếp nhỏ....

Tư vấn trực tiếp tại Piano Store:

Hotline0286.6543.181 - 091 22.77.297 

Chân giá rời dùng để sách, có thể xếp nhỏ gọn khi không dùng hoặc khi di chuyển. 

Chân giá rời có thể tăng cao - thấp khi cần.

Tags: Phụ kiện Guitar, ,...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Shop Product

Gác chân guitar

120,000đ

Brand new

Shop Product

Fishamn Sonitone Undersaddle Pickup

Vui lòng liên hệ

Brand new

Shop Product

EQ Fishman Prefix PLUS-T

4,000,000đ

Brand new

Shop Product

Bao da Guitar

150,000đ

Brand new

Shop Product

Hộp đựng phím Guitar

19,000đ

Brand new

Shop Product

Pick - Up

120,000đ

Brand new

Shop Product

Tuner GT 10

100,000đ

Brand new

Shop Product

Tuner GT 30

100,000đ

Brand new