PIANO STORE

Chân giá nhạc

Giá: 150,000đ

Dùng để sách khi học cũng như biểu diễn, thuận tiện di chuyển, xếp nhỏ....

Tư vấn trực tiếp tại Piano Store:

Hotline0286.6543.181 - 091 22.77.297 

Chân giá rời dùng để sách, có thể xếp nhỏ gọn khi không dùng hoặc khi di chuyển. 

Chân giá rời có thể tăng cao - thấp khi cần.

Tags: Phụ kiện Guitar, ,...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Shop Product

FISHMAN SONITONE UNDERSADDLE PICKUP

Vui lòng liên hệ

Brand new

Shop Product

EQ FISHMAN PREFIX PLUS-T

4,000,000đ

Brand new

Shop Product

Bao da Guitar

150,000đ

Brand new

Shop Product

Hộp đựng phím Guitar

19,000đ

Brand new

Shop Product

Pick - Up

120,000đ

Brand new

Shop Product

Tuner GT 10

100,000đ

Brand new

Shop Product

Tuner GT 30

100,000đ

Brand new

Shop Product

Dây Guitar D'ADDARIO EJ45

220,000đ

Brand new