PIANO STORE
Đăng ngày: 23/08/2016

Để giúp khách hàng chọn mua một cây đàn piano tốt, chất lượng được sản xuất tại Nhật. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số thương hiệu đàn Piano được sản xuất tại Nhật.

Hầu hết tất cả các loại đàn Piano này được sản xuất khoảng năm 1980.

-Toyo Piano (Apollo, Ballindamm (OEM), Fritz Kuhla (OEM), Elsner (OEM), Laurie (OEM), Aizenaha (OEM), Yaesu (OEM)

-Atlas Piano (Atlas, Meister(OEM), Royal, Brother(OEM), Nobel, Kreuizbach, Adelstein, Morgenstein,)

-Taisei Piano (Gors Kallman, Bernstein, Kraus, Dresden, Rolex) Không còn trong kinh doanh.

-Higasinihon Piano (Barock, Gershwin, Friedrich, Kriebel, Jacson & Sons, Westminister, Rolex)Không còn trong kinh doanh

-Flora Piano(Flora, Earl Windsor(OEM), Victor(OEM), Emerson) Không còn trong kinh doanh

-Tokai Piano(Tokai, Gold Star Không còn trong kinh doanh

-Kawai Gakki(Kawai, Emperor(OEM), Diapason, Marchen, Boston)

-Schweizerstein Piano(Schweizerstein)

-Schwester Piano(Schwester, Primatone)

-Yamaha(Yamaha, Kaiser, Eterna, Miki(OEM)

-Pruthner Piano(Pruthner, Carlzeiler, Loris & Sons)

-Wistaria Piano(Wistaria, Claire)

-Kreutzer Piano(Kreutzer)

-Tonica Piano(Tonica, Klingel, Forest) Không còn trong kinh doanh

-Fukuyama Piano(Fukuyama, Alexander Herrmann, Lazar, P. Werce, Wilhelm)

Không còn trong kinh doanh

-Lester Piano(Lester, Schnabel) Không còn trong kinh doanh

-Steinrich Piano(Steinrich)

-Rubinstein Piano(Rubinstein) Không còn trong kinh doanh

-Ono Piano(Horugel) Không còn trong kinh doanh

-Tokyo Piano Industry(Eastein) Không còn trong kinh doanh

-Heiwa Gakki(Steinbach) Không còn trong kinh doanh

Piano Store

Tags: japan piano, ,...