PIANO STORE
Đăng ngày: 18/10/2016

Ở bài trước, piano store đã giới thiệu đến các bạn cách tra thông tin, lý lịch, xuất xứ từng cây đàn cụ thể. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy hơi khó nhớ thì có thể tham khảo 1 chút gợi ý khác của chúng tôi:

1. Tính tuổi cây đàn (Năm sản xuất)

 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 1 thì cây đàn được sản xuất từ năm 1970-1974
 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 2 thì cây đàn được sản xuất từ năm 1975-1979
 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 3 thì cây đàn được sản xuất từ năm 1980-1984
 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 4 thì cây đàn được sản xuất từ năm 1985-1989
 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 5 thì cây đàn được sản xuất từ năm 1990-1999
 • Có 7 chữ số nối tiếp, chữ số bắt đầu là 6 thì cây đàn được sản xuất từ năm 2000 - gần đấy

2. Tìm nơi sản xuất

Yamaha pianos  thường được sản xuất ở 6 địa điểm:

 1. Hamamatsu, Nhật Bản
 2. Thomaston, Georgia
 3. Nam Haven, Michigan
 4. Jakarta, Indonesia
 5. Hàng Châu, Trung Quốc
 6. Đào Viên, Đài Loan

 Tại Việt Nam thì ta thường gặp các cây được sản xuất tại Nhật, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan.

Vì có 6 nơi sản xuất nên ta sẽ gặp 1 số ký hiệu sau:

 • Nếu số serial bắt đầu với một "T" ,GH1G, GH1FP, GC1G, hoặc GC1FP piano được sản xuất tại Thomaston, Georgia
 • Nếu số serial bắt đầu với một "U" , piano đã được sản xuất ở Nam Haven, Michigan
 • Nếu số serial bắt đầu với một "H" , piano được sản xuất tại Hàng Châu, Trung Quốc
 • Nếu số serial bắt đầu với "YT" , piano đã được sản xuất ở Đào Viên, Đài Loan
 • Nếu số serial bắt đầu với "J" , GA1E, DGA1E, GB1, DGB1, GB1K, hoặc DGB1K piano được sản xuất tại Jakarta, Indonesia
 • Nếu cây đàn piano của bạn là bất kỳ mô hình khác, nó được sản xuất tại Hamamatsu, Nhật Bản

Nguồn: Piano store trích từ  http://www.markgoodwinpianos.co.uk

Tags: piano yamaha, ,...